Bases legals del concurs d’Instagram #vermuthot

Els titulars de la promoció són l’associació cultural Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Joves Tric Taller. La finalitat és realitzar un concurs fotogràfic online entre aficionats i professionals de la fotografia mitjançant la xarxa social mòbil Instagam, sense valor contractual, en el qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.

BASES DEL CONCURS:

1. Poden participar tots aquells usuaris de l’aplicació mòbil Instagram. La temàtica del concurs és el Vermut Elèctric 2016, edició especial: vermut hot. Només les fotografies que compleixin la temàtica del concurs podran ser seleccionades.

2. La inscripció en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecti les condicions d’aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/.

3. Les fotos han de ser etiquetades sota el tag #vermuthot i ser compartides a Instagram amb el perfil obert.

4. L’organització es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria, així com els comentaris adjunts.

5. El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades i pujades el 30 d’abril de 2016 a Instagram amb el tag #vermuthot. No s’acceptaran fotografies realitzades fora d’aquesta data o d’anys anteriors.

6. Cada concursant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins de les dates del concurs i sempre d’acord amb la temàtica del mateix.

7. Són vàlides les fotos fetes a través d’un telèfon mòbil i també les realitzades amb qualsevol tipus de dispositiu fotogràfic i pujades, posteriorment, a la xarxa a través d’Instagram.

8. Els participants en el concurs accepten cedir els drets d’imatge de les seves fotografies perquè l’associació cultural Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú i l’Associació de Joves Tric Taller pugui fer-ne ús per promocionar-se en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.

9. Hi haurà dos categories de premi i un guanyador per cada categoria. El primer guanyador/a serà per la fotografia que obtingui més “likes” abans de les 24:00 hores del dia 30/04/2016.

10. Un jurat decidirà la segona fotografia premiada. El jurat escollirà la foto que millor representi el lema del concurs.

11. El premi per a la categoria de més “likes” consisteix en un vermut complert per dues persones al bar/restaurant Lotus de Vilanova i la Geltrú. El premi per la fotografia escollida pel jurat serà un sopar al bar/restaurant Lotus de Vilanova i la Geltrú per dues persones i un lot de productes del comerç “Vins Aviñó.

12. L’associació cultural Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú i l’Associació de Joves Tric Taller crearan un jurat que seleccionarà i decidirà, pel seu valor estètic, gràfic i l’originalitat, aquella fotografia que hagi representat millor el lema del concurs. En cas d’empat l’assemblea del Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú i de l’Associació Joves Tric Taller decidiran la fotografia guanyadora.

13. El premi no podrà ser bescanviat pel seu valor en metàl·lic. En cas d’impossibilitat per contactar amb els guanyadors en el termini de 7 dies naturals, l’organització quedarà eximit de qualsevol responsabilitat i podrà triar a un altre guanyador/a.

14. L’acceptació del premi pels guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.

15. La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l’Organització.

16. L’entrega del premi es farà per privat, pactant el dia i el lloc per correu o telèfon.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que hagin de ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d’usuaris d’Instagram i altres xarxes socials.

La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes d’Instagram.

No és necessari el registre previ en cap aplicació, ja que la participació és pública.

RESPONSABILITATS

L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

L’organització es reserva el dret de cancel·lar alguna de les categories, previ avís per les xarxes socials.

L’organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general en la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en aquestes bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.

L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes i / o pel mal funcionament d’Instagram o internet.

CONTACTE