Bases legals del concurs d’Instagram #correfocvng15

El titular de la promoció és l’associació cultural Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, la finalitat és realitzar un concurs fotogràfic online entre aficionats i professionals de la fotografia mitjançant la xarxa social mòbil Instagam, sense valor contractual, en el qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.

BASES DEL CONCURS: 

1. Poden participar tots/es aquells/es usuaris de l’aplicació mòbil Instagram, La temàtica del concurs és el Correfoc 2015 (extensiu a tots els actes que es duran a terme a càrrec dels Diables de Vilanova i la Geltrú). Només les fotografies que compleixin la temàtica del concurs podran ser seleccionades.

2. La inscripció en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecta les condicions d’aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/.

3. Les fotos han de ser etiquetades sota el tag #correfocvng15 i ser compartides a Instagram.

4. L’organització es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.

5. El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades i pujades entre el 31 de juliol i el dia 1 d’agost de 2015 a Instagram amb el tag #correfocvng15.

6. No s’acceptaran fotografies realitzades fora d’aquestes dates o d’anys anteriors.

7. Cada concursant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins de les dates del concurs i sempre d’acord amb la temàtica del mateix.

8. Són vàlides les fotos fetes a través d’un telèfon mòbil i també les realitzades amb qualsevol tipus de dispositiu fotogràfic i pujades, posteriorment, a la xarxa a través d’Instagram.

9. Els participants en el concurs accepten cedir els drets d’imatge de les seves fotografies perquè l’associació cultural Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú pugui fer-ne ús per promocionar-se en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.

10. Hi haurà un sol guanyador en aquesta categoria. Un jurat escollirà la foto que millor representi el lema del concurs, es tindra en compte l’estètica i originalitat.

11. L’associació cultural Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú formarà un jurat el qual seleccionarà i decidirà pel seu valor estètic i gràfic aquella fotografia que hagi representat millor el lema del concurs, en cas d’empat és l’assemblea del Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú decidirà quina és la guanyadora.

12. El premi no podrà ser bescanviat pel seu valor en metàl·lic. En cas d’impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en el termini de 7 dies, l’organització quedarà eximit de qualsevol responsabilitat i podrà triar a un altre guanyador. El premi per a les dues categories consisteix en un lot de productes dels diables i altres aportacions de patrocinadors i col·laboradors privats.

13. L’acceptació del premi pels guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.

14. La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l’Organització.

15. L’entrega del premi tindrà lloc el dilluns dia 3 a les 20h al Bar Itàlia de Vilanova i la Geltrú ubicat a la plaça de les Cols número 10.

 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que hagin de ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d’usuaris d’Instagram i altres xarxes socials.

La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes d’Instagram.

No és necessari el registre previ en cap aplicació, ja que la participació és pública.

RESPONSABILITATS 

L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

L’organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general en la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en aquestes bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.

L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes i / o pel mal funcionament d’Instagram o internet.

 

 

CONTACTE