Autors – Joaquim Budesca Català

1995-BUDESCANeix el 8 de desembre de 1930 a Vilanova i la Geltrú. Impressionista de trajectòria personal, Budesca tracta en les seves pintures temes de la realitat que el rodeja: paisatges, marines… recreant-los amb una enorme intuïció poètica i tècnica pròpia exultant de ritme i color.

Va exposar la seva primera obra al públic l’any 1967, a la Galeria Catafau de la seva ciutat natal, en una mostra col·lectiva d’homenatge als artistes vilanovins. L’octubre de 1970 va arribar, en el mateix marc la primera exposició individual. Dos anys després va tenir la seva presentació a Barcelona, a la Galeria Signe, i l’any 1973 es va inscriure a l’Agrupació de Aquarel·listes de Catalunya. Aviat la seva obra pren gran reconeixement dins i fóra de les nostres fronteres i, l’any 1979, obté el premi “Lion d’Or” a la primera Biennale Modiale des Mètriers d’Art de Lyon (França). A aquesta seguiran altres recompenses a Nantes, Ginebra, Grenoble, Royam, etc., que van culminar a la Croix d’or du Merite et Devouement Français que li fou concedida l’any 1983 pels “serveis excepcionals realitzats a la col·lectivitat humana”. Avui, la seva primitiva pinzellada impressionista a quedat substituïda per una altra, més elaborada i cerebral, fruit de la seva tècnica construïda amb rigor a través d’una constant investigació entorn l’essencial. La seva obra ha estat exposada en països com: França, Itàlia, Veneçuela, Suïssa, Gran Bretanya, Somàlia, Alemanya, Mèxic, etc.

 

Logo-Budesca

CONTACTE